M10

Dung lượng50 MB
Giá cước10.000 đ/tháng
Cú pháp TAI10 M10 gửi 9084
Cước phát sinh25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

M25

Dung lượng150 MB
Giá cước25.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 M25 gửi 9084
Cước phát sinh25đ/50KB
Chú thích


M50

Dung lượng450 MB
Giá cước50.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 M50 gửi 9084
Cước phát sinh25đ/50KB
Chú thích


M120

Dung lượng8.8 GB
Giá cước120.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 M120 gửi 9084
Cước phát sinh25đ/50Kb
Chú thích


M200

Dung lượng16.5 GB
Giá cước200.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 M200 gửi 9084
Cước phát sinhNgắt kết nối
Chú thích


M90

Dung lượng5.5 GB
Giá cước90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 M90 gửi 9084
Cước phát sinh25đ/50Kb
Chú thích