F70

Dung lượng7 GB
Giá cước70.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 F70 gửi 9084
Cước phát sinh9,77đ/50KB
Chú thích

Thuê bao trả trước, số tiền trong tài khoản chính tại thời điểm đăng ký phải >=70,000đ

F90

Dung lượng9 GB
Giá cước90.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 F90 gửi 9084
Cước phát sinh9,77đ/50KB
Chú thích

Chỉ áp dụng cho thuê bao tại TP Hồ Chí Minh hòa mạng từ 24/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017

F120

Dung lượng12 GB
Giá cước120.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 F120 gửi 9084
Cước phát sinh200đ/MB
Chú thích

Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

F150

Dung lượng3 GB
Giá cước150.000đ / 90 ngày
Cú pháp TAI10 F150 gửi 9084
Cước phát sinhMiễn phí
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 3GB liên tục trong 3 Tháng
  • Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp

F200

Dung lượng20 GB
Giá cước200.000đ / 30 ngày
Cú pháp TAI10 F200 gửi 9084
Cước phát sinh9,77đ/50KB
Chú thích

Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều

F500

Dung lượng8 GB
Giá cước500.000đ / 360 ngày
Cú pháp TAI10 F500 gửi 9084
Cước phát sinhMiễn phí
Chú thích

  • Chu kỳ 1: 8GB/30 ngày.
  • Chu kỳ 2 -12: 5GB/30 ngày <=> 63GB/chu kỳ
  • Không áp dụng gói cước cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp