C90N

Dung lượng 120 GB
Giá cước 90.000đ / 60 ngày
Cú pháp TAI10 C90N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích