HD200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP200

Dung lượng 6.5 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HDP200 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 6.5GB data 4G
  • 200 phút gọi nội mạng

HDP120

Dung lượng 4 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HDP120 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 4GB data 4G
  • 120 phút gọi nội mạng

HD90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP100

Dung lượng 3 GB
Giá cước 100.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HDP100 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 3GB data 4G
  • 100 phút gọi nội mạng

HD70

Dung lượng 3,8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích


HDP70

Dung lượng 2 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA9 HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

  • 2GB/Tháng
  • 70 phút gọi nội mạng